optimization - Page 3

Tối ưu UX/UI – #15 Thay vì để menu xổ xuống ???? dạng danh sách nhàm chán, bạn có thể biến nó thành “hộp” mega menu

Xổ xuống thông tin như 1 cái hộp chứa đựng thông tin sẽ có bạn nhiều lựa chọn để format cho menu đẹp hơn (trên màn hình Desktop) như thế này: ✔️ Thêm icon vào đầu mỗi chuyên mục ✔️ Làm nổi bật lên chuyên mục hoặc tính năng mới ✔️ Thêm không gian nên bạn cũng có

Read More +