Tối ưu UX/UI – #12 Thay thế chấm tròn ⭕ bằng icon ✅ cho danh sách liệt kê của bạn bắt mắt hơn

1 min read

Thường các danh sách nội dung dạng liệt kê mặc định sẽ có chấm tròn (hoặc vuông) khá đơn điệu. Hãy thử thay đổi thành icon mạnh mẽ hơn như #checkmark ✅ hoặc #arrow ▶️ để website bạn trong ngon lành hơn.

Leave a Reply