Tối ưu UX/UI – #14 Dùng biểu mẫu (form) bố cục 2 cột ???? để lấp đầy màn hình rộng, sẽ phân biệt trường thông tin rõ ràng & đỡ khó chịu hơn

1 min read

Xem ảnh mô tả, kết quả sau khi chỉnh sửa:
✔️ Dùng 1/3 để dành riêng cho tiêu đề nhóm trường thông tin cần nhập.
✔️ Còn lại chia làm 2 để trường thông tin không bị.. "dài thoòng" khá khó chịu như ảnh bên trái.

Leave a Reply