Tối ưu UX/UI – #11 Hãy lặp lại lời kêu gọi hành động của bạn

1 min read

Lặp lại lời kêu gọi hành động (hay còn gọi là Call to action – CTA) của bạn trên cùng một trang hoặc lặp đi lặp lại trên nhiều trang khác nhau là một chiến lược thích hợp với những trang dài. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ không muốn lời kêu gọi hành động của mình hiển thị đến cả chục lần trên cùng một màn hình khiến cho người xem phát hoảng.

MẸO:

???? Hãy để CTA đầu trang để khách hàng biết sẽ phải làm gì trong trang.
???? Và hãy để CTA cuối trang, vì khi người đọc kéo đến cuối trang, họ sẽ dừng lại và nghĩ sẽ phải làm gì tiếp theo, do vậy, đây là một nơi lý tưởng để đưa ra lời mời chào hay kêu gọi hành động.

Leave a Reply