Tối ưu UX/UI – #7 Hãy gợi ý lựa chọn giúp khách hàng

1 min read

Nếu bạn đang muốn đẩy mạnh bán sản phẩm X hoặc bạn cho rằng sản phẩm X là tốt nhất cho khách hàng.
???? Hãy nhấn mạnh và cho nó khác biệt để khách dễ ra quyết định hơn.
???? Thay vì dàn hàng mọi sản phẩm đều giống nhau trong 1 chuyên mục

Ví dụ:

  • Bạn có thể vào trang chủ của thegioididong cũng sẽ thấy họ có ứng dụng như hình này:

Leave a Reply