Tối ưu UX/UI – #8 Hãy thử hợp nhất các chức năng tương tự thay vì phân mảnh UI

1 min read

Thông thường, giao diện người dùng (UI) càng có nhiều phân mảnh thì khách hàng của bạn phải đối phó với nhiều rắc rối hơn.

????Hãy xem xét lại việc sắp xếp UI của bạn một lần bằng cách hợp nhất các chức năng tương tự vào một chỗ cho người dùng tiện thao tác.

Leave a Reply