Tối ưu UX/UI – #10 Hãy liệt kê những lợi ích thay vì những tính năng

1 min read

Khách hàng có xu hướng quan tâm đến lợi ích của dịch vụ, sản phẩm hơn là các tính năng của nó. Bởi những lợi ích mang lại cho họ nhiều giá trị rõ ràng và cụ thể hơn.

VD: Khi muốn giới thiệu 1 chiếc điện thoại với tính năng nổi bật là camera:

❌ Đừng nói: "Điện thoại chúng tôi có camera mới nhất, tân tiến nhất" (tính năng sản phẩm, thứ sản phẩm bạn có)

✅ Hãy nói: "Điện thoại chúng tôi giúp bạn chụp những bức ảnh đẹp nhất" (lợi ích sản phẩm mang đến)

Leave a Reply