Tối ưu UX/UI – #6 Hãy để khách hàng nói về bạn thay vì tự bạn nói về mình ⭐

1 min read

Việc đăng thông tin chứng minh giá trị mà sản phẩm và dịch vụ của công ty bạn có thể mang lại cho khách hàng như thế nào.

???? hãy lấy những câu đánh giá mà khách hàng cũ đã nói tốt về bạn để đưa lên
???? sẽ đáng tin và thuyết phục hơn rất nhiều so với việc bạn nói về mình.

Leave a Reply