Optimization

/

Microservices #4: Làm việc đa môi trường và sự chờ đợi của Frontend

Xin chào, tiếp tục loạt bài về trải nghiệm của mình trong việc xây dựng hệ thống microservices tại EGANY, hôm nay xin đề cập với mọi người một vấn đề mà nhóm mình đang gặp phải khi phát triển hệ thống với nhiều môi trường khác nhau. Trong bài viết này sẽ đề cập

Read More +
1 2 3 5