EGANY EGANY

Chuyên mục bài viết

Tối ưu UX/UI website cho người không chuyên

Từ khoá được tìm nhiều: Addon, Hướng dẫn, Tối ưu tốc độ website, Tối ưu UX/UI, ...

#2 Hỏi ít thông tin hơn ❓

#2 Hỏi ít thông tin hơn ❓

Tập trung vào những thông tin #giátrị nhất để khách hàng thấy thoải mái hơn khi cung cấp cho bạn.👉 Hoặc chẻ nhỏ ra nhiều màn hình, mỗi màn hình hỏi 2 ô...
4 5 6