Tối ưu UX/UI – #29 Tích hợp nhiều chức năng cần thiết

1 min read

Thiết kế đơn giản thường được đánh giá cao vì trên phương diện nào đó, thiết kế đơn giản nghĩa là dễ sử dụng.

Một cách để đơn giản hoá hệ thống giao diện cho người dùng là tích hợp nhiều chức năng. Có nghĩa là, nếu bạn có một công cụ nào đó, hãy tích hợp hai hay nhiều chức năng bổ sung khác.

Ví dụ:
???? Chúng ta có thể tích hợp chức năng lọc (filter) trong công cụ tìm kiếm, và tối giản những kết quả không cần thiết.
???? Chúng ta cũng có thể gộp chức năng xếp hạng với chức năng rating onhover để lọc các phần khác.

Tuy nhiên, tích hợp đa chức năng không phải là tất cả. Mặc dù đã đơn giản hoá, nhưng công cụ này khiến chúng ta mất nhiều thời gian tìm hiểu và sử dụng.

Những chức năng được tích hợp này sẽ phát sinh một số rủi ro (thường khó phát hiện) Khi đó, website có thể chỉ áp dụng chức năng này cho những người dùng quen thuộc – những người có kinh nghiệm nhiều hơn so với những người dùng mới.

✍ Hãy sử dụng chức năng này một cách thông minh nhưng tránh lạm dụng nó quá nhiều!

Leave a Reply