Tối ưu UX/UI – #27 Hãy hiển thị các tùy chọn ra ngoài thay vì ẩn chúng đi

1 min read

Người dùng thường dễ hiểu & dễ chọn những thứ mình thấy ngay trước mắt hơn chứ không phải những thứ bị ẩn đi. Nếu giao diện bạn còn đủ không gian để trình bày thì nên hiển thị thị các tùy chọn này ra bên ngoài nhé.

???? Bên cạnh đó, khi ẩn thông tin trong dropdown list như vậy thường làm người dùng mất

  • 1 chút thời gian suy nghĩ (đoán trong đó sẽ có gì)
  • 2 click chuột mới hoàn tất việc lựa chọn.

Xem ví dụ thực tế của 1 theme EGANY đặt tùy chọn ra bên ngoài:
https://women-shoes.myharavan.com/products/giay-valentino-nhap-khau

???? Hãy đơn giản và đơn giản hóa mọi thao tác của người dùng, đừng bắt họ phải click chuột hay lựa chọn quá nhiều lần.

Leave a Reply