Tối ưu UX/UI – #24 Hãy để người dùng tự tham gia thay vì yêu cầu đăng ký

1 min read

Thay vì yêu cầu khách hàng đăng ký ngay lập tức thì tại sao đầu tiên lại không mời họ thực hiện một nhiệm vụ để chính họ trải nghiệm các ứng dụng của chúng ta.

Trong những tương tác đầu tiên, những lợi ích của sản phẩm có thể được show ra cho mọi người xem, cũng như có thể làm cho chính sản phẩm trở nên khác biệt, mang tính cá nhân.

Một khi người dùng bắt đầu thấy giá trị của sản phẩm và xem làm thế nào họ có thể để cho nó trở thành của riêng họ thì lúc đó họ sẽ cởi mở hơn trong việc chia sẻ thêm thông tin cho bạn đấy.

???? Các shop handmade hoặc sản phẩm custom có thể để người dùng tự tạo sản phẩm cho riêng mình trước rồi mới tiến hành đến bước đăng ký.

Leave a Reply