Tối ưu UX/UI – #26 Hãy đưa ra lời kêu gọi quyết đoán thay vì hỏi ý kiến

1 min read

Bạn sẽ gửi thông điệp của mình đến khách hàng với một giọng run rẩy, không chắc chắn hay muốn gửi tới họ thông điệp với một sự tự tin.

Nếu bạn kết thúc thông điệp của mình bằng một dấu “?” hay sử dụng những cụm từ như là “có lẽ”, “có thể”, ” nếu có thích?”, “có muốn?”, thì khi đó bạn sẽ có ít uy quyền hơn đấy.

???????? Hãy kêu gọi khách hàng bằng những cụm từ như "MUA NGAY!", "ĐẶT HÀNG NGAY!", "ĐĂNG KÝ NGAY!",…

Leave a Reply