Tối ưu UX/UI – #32 Hãy cố gắng thử thêm lợi ích thay vì những nút ấy chỉ thực hiện một nhiệm vụ

1 min read

Đơn giản bạn hãy tưởng tượng 2 nút hiển thị trên cùng một trang. Một nút với nội dung là “Save You Money – Sign Up” (Tiết kiệm chi phí – Đăng ký ngay) và một nút yêu cầu “Sign Up” (Đăng ký ngay).

Tôi cá với bạn là cái nút đầu tiên sẽ lượt nhấp vào sẽ cao hơn là cái thứ hai. Vì sao cùng một mục đích nhưng nút đầu tiên sẽ có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn là cái thứ hai? Là bởi vì, nút đưa ra lợi ích sẽ nhắc mọi người là vì sao phải “Đăng ký ngay”, do đó sẽ dễ thuyết phục khách hàng hành động hơn.

Leave a Reply