EGANY EGANY

#6 Hãy để khách hàng nói về bạn thay vì tự bạn nói về mình ⭐

Việc đăng thông tin chứng minh giá trị mà sản phẩm và dịch vụ của công ty bạn có thể mang lại cho khách hàng như thế nào.


👉 hãy lấy những câu đánh giá mà khách hàng cũ đã nói tốt về bạn để đưa lên.
👉 sẽ đáng tin và thuyết phục hơn rất nhiều so với việc bạn nói về mình.

Các bài viết liên quan