Tối ưu UX/UI – #5 Hãy đánh số cho từng mục nội dung ????

1 min read

Người dùng sẽ dễ theo dõi hơn, nắm bắt được quá trình đọc để biết mình đã tới đâu.

???? Ngoài ra đánh số và nêu tổng số lượng ở đầu bài giúp họ dễ dàng ra quyết định đọc hơn, thay vì "không biết đọc bao nhiêu mục mới hết"

Leave a Reply