EGANY EGANY

#5 Hãy đánh số cho từng mục nội dung 🔢

Người dùng sẽ dễ theo dõi hơn, nắm bắt được quá trình đọc để biết mình đã tới đâu.

👉 Ngoài ra đánh số và nêu tổng số lượng ở đầu bài giúp họ dễ dàng ra quyết định đọc hơn, thay vì "không biết đọc bao nhiêu mục mới hết".

Các bài viết liên quan

#29 Tích hợp nhiều chức năng cần thiết

#29 Tích hợp nhiều chức năng cần thiết

Thiết kế đơn giản thường được đánh giá cao vì trên phương diện nào đó, thiết kế đơn giản nghĩa là dễ sử dụng.Một cách để đơn giản hoá hệ...