EGANY EGANY

#5 Hãy đánh số cho từng mục nội dung 🔢

Người dùng sẽ dễ theo dõi hơn, nắm bắt được quá trình đọc để biết mình đã tới đâu.

👉 Ngoài ra đánh số và nêu tổng số lượng ở đầu bài giúp họ dễ dàng ra quyết định đọc hơn, thay vì "không biết đọc bao nhiêu mục mới hết".

Các bài viết liên quan