Tối ưu UX/UI – #21 Thiết kế CTA (nút kêu gọi hành động) cơ bản của trang giỏ hàng bạn cần biết

1 min read

Nếu trang giỏ hàng trên website của bạn chưa có những điểm này thì lưu ý và chỉnh sửa nhé:
✔️ Nhấn mạnh, làm tương phản CTA Thanh Toán nhất, đừng làm tất cả các nút đều cùng màu với nhau.
✔️ Các nút điều hướng còn lại có thể làm ít nổi bật hơn nhưng đừng bỏ nó đi –> vì khách sẽ khó khăn khi muốn tiếp tục mua hàng hay cập nhật lại số lượng
✔️ Đừng quên bổ sung Trust Badge hoặc thông tin đáng tin cậy mà website của bạn có được gần nút Thanh Toán (VD: có hỗ trợ các cổng thanh toán nhanh & an toàn nhất như Paypal, Stripe..)

Ví dụ này chưa toàn diện cho 1 trang giỏ hàng trong thực tế, tuy nhiên trong tập 21 này mình chỉ muốn mô tả CTA. Còn các điểm khác sẽ tách ra tập tiếp theo để mọi người dễ tiếp thu .

Leave a Reply