Tối ưu UX/UI – #22 Chi tiết thông tin 1 trang giỏ hàng “Dùng được”

1 min read

Như ở tập trước mình nói về trang giỏ hàng, ngoài CTA ra thì còn các thành phần (hoặc tính năng) mà bạn nên để ý:
✔️ Có thành tiền tạm tính từng dòng trước khi có tổng tiền
✔️ Có thông tin giá thực và giá đã giảm + cho biết họ đã giảm được bao nhiêu $ hoặc % (hoặc tốt nhất là cả 2)
✔️ Nút + / – ở 2 bên sẽ dễ bấm hơn là để cùng 1 chỗ chật hẹp (nhất là khi lên giao diện di động thì càng nên lưu tâm)

Tập này nói các nút và tính năng khác trên trang giỏ hàng rồi, tập kế tiếp mình sẽ nói thêm về cách tối ưu tỉ lệ chuyển đổi trên trang giỏ hàng nhé.

Leave a Reply