Tối ưu UX/UI – #20 Điều chỉnh font và color đôi chút có thể tạo nên sự khác biệt ????

1 min read

Đây là điểm hầu hết dân không biết về thiết kế như chúng ta hay mắc phải, đặt màu sắc và font chữ vào tự dưng.. website kém sang liền mà hông biết tại sao.
Hãy xem ví dụ này và xem 1 vài điểu chỉnh nhỏ cũng có thể giúp website "sang" hẳn ra nhé.

???? Cho chữ ở những nơi quan trọng đậm lên, không cần to hơn (dễ vỡ layout hơn)
???? Đừng dùng chỉ một màu cho nguyên khối thiết kế có nhiều thông tin như vầy. Hãy cho những phần không quan trọng "nhạt màu" hơn một tí –> bạn sẽ thấy nó khác biệt. 😉

Leave a Reply