Tối ưu UX/UI – #19 Tạo hiệu ứng ảo khi định giá

1 min read

Bạn có thể hoặc là để khách hàng tự đánh giá về giá trị của sản phẩm, hoặc là bạn sẽ giúp họ làm điều đó.

Nếu bạn định lợi dụng tính phi lý trong nhận thức người dùng, bạn có thể đặt một mức giá để khách hàng cảm thấy họ đang được chào đón với “giá hời”. Cách đơn giản nhất là bạn có thể đặt những cụm từ như “Chỉ với”, “Phải chăng”, hoặc “Mức phí hấp dẫn” phía trước giá. Sau đó bạn có thể áp dụng phương pháp chia mức giá sản phẩm thành những mục nhỏ.

Ví dụ: 30¢ cho một trang thay vì 30$ một quyển
hoặc
1$/ ngày thay vì phí thành viên 30$/ tháng.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đặt mức giá với số cuối là 9 thay vì làm tròn (ví dụ, 29,99$ thay vì 30$)

Cuối cùng, mức giá nên được để với ít chữ số hơn (ví dụ $30 thay vì $30.00) để tạo thêm “hiệu ứng ảo” về mức giá.

Leave a Reply