EGANY EGANY

#9 Giảm bớt viền (borer) đậm có thể giúp giao diện trông "dễ thở" hơn

Đây là 1 vài mẹo nhỏ:
✔️ Thay thành màu nền (background) cho từng vùng tính năng khác nhau: ô tìm kiếm, nút kêu gọi hành động...
✔️ Tăng khoảng cách lên (vì đã bỏ viền) để tách biệt từng thành phần
✔️ Đổ bóng nhẹ (0.2%) để làm cho pop-up trông tách rời so với nền mà không cần để viền

Các bài viết liên quan