EGANY EGANY

#9 Giảm bớt viền (borer) đậm có thể giúp giao diện trông "dễ thở" hơn

Đây là 1 vài mẹo nhỏ:
✔️ Thay thành màu nền (background) cho từng vùng tính năng khác nhau: ô tìm kiếm, nút kêu gọi hành động...
✔️ Tăng khoảng cách lên (vì đã bỏ viền) để tách biệt từng thành phần
✔️ Đổ bóng nhẹ (0.2%) để làm cho pop-up trông tách rời so với nền mà không cần để viền

Các bài viết liên quan

#29 Tích hợp nhiều chức năng cần thiết

#29 Tích hợp nhiều chức năng cần thiết

Thiết kế đơn giản thường được đánh giá cao vì trên phương diện nào đó, thiết kế đơn giản nghĩa là dễ sử dụng.Một cách để đơn giản hoá hệ...