EGANY EGANY

#3 Làm nổi bật nút kêu gọi hành động (CTA) 👆

Hãy để lời kêu gọi hành động nổi bật lên để khách hàng dễ chú ý và ra quyết định hơn thay vì để nó giống các thành phần (nút) khác.

MẸO:
✔️ Có thể dùng tông màu nóng để dễ chú ý hơn (đỏ, cam..) hoặc màu đối lập với màu của toàn trang.
✔️ Nâng cao độ tương phản hoặc đổ bóng cái nút CTA đó để nó "dễ bấm" hơn

Các bài viết liên quan

#29 Tích hợp nhiều chức năng cần thiết

#29 Tích hợp nhiều chức năng cần thiết

Thiết kế đơn giản thường được đánh giá cao vì trên phương diện nào đó, thiết kế đơn giản nghĩa là dễ sử dụng.Một cách để đơn giản hoá hệ...