Tối ưu UX/UI – #3 Làm nổi bật nút kêu gọi hành động (CTA) ????

1 min read

Hãy để lời kêu gọi hành động nổi bật lên để khách hàng dễ chú ý và ra quyết định hơn thay vì để nó giống các thành phần (nút) khác.

MẸO:
✔️ Có thể dùng tông màu nóng để dễ chú ý hơn (đỏ, cam..) hoặc màu đối lập với màu của toàn trang.
✔️ Nâng cao độ tương phản hoặc đổ bóng cái nút CTA đó để nó "dễ bấm" hơn

Leave a Reply