EGANY EGANY

#15 Thay vì để menu xổ xuống 🔽 dạng danh sách nhàm chán, bạn có thể biến nó thành "hộp" mega menu

Xổ xuống thông tin như 1 cái hộp chứa đựng thông tin sẽ có bạn nhiều lựa chọn để format cho menu đẹp hơn (trên màn hình Desktop) như thế này:
✔️ Thêm icon vào đầu mỗi chuyên mục
✔️ Làm nổi bật lên chuyên mục hoặc tính năng mới
✔️ Thêm không gian nên bạn cũng có thể trình bày thêm đoạn mô tả ngắn cho chuyên mục dễ hiểu hơn.

Các bài viết liên quan