Tối ưu UX/UI – #16 Đừng ngại suy nghĩ khác đi để…Vượt qua bên ngoàI tính chất dữ liệu từ hệ thống

1 min read

Xét cho cùng thì chúng ta là con người, việc trình bày thông tin sao cho "con người" hơn vẫn là điều nên lưu tâm. Như ảnh mô tả bạn để ý thấy các mục:

✔️ Nhấn mạnh được thông tin quan trọng nhất (giá)
✔️ Sắp xếp lại giá trị + tên giá trị lại để đọc "suông miệng" hơn
✔️ Và tìm cách trình bày thông tin ở nhiều cách hiệu quả hơn, dễ hiểu hơn (vd: đổi thành số đếm nhà xây được bao lâu rồi thay vì nhà xây từ khi nào)

Leave a Reply