EGANY EGANY

12. Thay thế chấm tròn ⭕ bằng icon ✅ cho danh sách liệt kê của bạn bắt mắt hơn

Thường các danh sách nội dung dạng liệt kê mặc định sẽ có chấm tròn (hoặc vuông) khá đơn điệu. Hãy thử thay đổi thành icon mạnh mẽ hơn như #checkmark  hoặc #arrow ▶️ để website bạn trong ngon lành hơn.

Các bài viết liên quan