EGANY EGANY

#2 Hỏi ít thông tin hơn ❓

Tập trung vào những thông tin #giátrị nhất để khách hàng thấy thoải mái hơn khi cung cấp cho bạn.

👉 Hoặc chẻ nhỏ ra nhiều màn hình, mỗi màn hình hỏi 2 ô thông tin thôi sẽ làm cho khách hàng của bạn "dễ thở" hơn.

Ví dụ:
✔️ Lần đầu tiên đăng kí chỉ cần Email hoặc Số điện thoại
✔️ Về sau khi chăm sóc khách hàng (chat, email) thì bạn có thể hỏi thêm giới tính để tiện xưng hô, ngày sinh để gửi quà tặng sinh nhật.
--> khách hàng sẽ vui vẻ cung cấp thông tin cho bạn và dễ ra quyết định hơn.
--> thay vì bỏ đi sang cửa hàng của đối thủ.

Các bài viết liên quan