EGANY EGANY

#2 Hỏi ít thông tin hơn ❓

Tập trung vào những thông tin #giátrị nhất để khách hàng thấy thoải mái hơn khi cung cấp cho bạn.

👉 Hoặc chẻ nhỏ ra nhiều màn hình, mỗi màn hình hỏi 2 ô thông tin thôi sẽ làm cho khách hàng của bạn "dễ thở" hơn.

Ví dụ:
✔️ Lần đầu tiên đăng kí chỉ cần Email hoặc Số điện thoại
✔️ Về sau khi chăm sóc khách hàng (chat, email) thì bạn có thể hỏi thêm giới tính để tiện xưng hô, ngày sinh để gửi quà tặng sinh nhật.
--> khách hàng sẽ vui vẻ cung cấp thông tin cho bạn và dễ ra quyết định hơn.
--> thay vì bỏ đi sang cửa hàng của đối thủ.

Các bài viết liên quan

#29 Tích hợp nhiều chức năng cần thiết

#29 Tích hợp nhiều chức năng cần thiết

Thiết kế đơn giản thường được đánh giá cao vì trên phương diện nào đó, thiết kế đơn giản nghĩa là dễ sử dụng.Một cách để đơn giản hoá hệ...