EGANY EGANY

#14 Dùng biểu mẫu (form) bố cục 2 cột 👉 để lấp đầy màn hình rộng, sẽ phân biệt trường thông tin rõ ràng & đỡ khó chịu hơn

Xem ảnh mô tả, kết quả sau khi chỉnh sửa:
✔️ Dùng 1/3 để dành riêng cho tiêu đề nhóm trường thông tin cần nhập.
✔️ Còn lại chia làm 2 để trường thông tin không bị.. "dài thoòng" khá khó chịu như ảnh bên trái.

Các bài viết liên quan

#29 Tích hợp nhiều chức năng cần thiết

#29 Tích hợp nhiều chức năng cần thiết

Thiết kế đơn giản thường được đánh giá cao vì trên phương diện nào đó, thiết kế đơn giản nghĩa là dễ sử dụng.Một cách để đơn giản hoá hệ...