EGANY Tools

EGANY Tools - Quản trị website Sapo đơn giản hơn
EGANY Tools là bộ tiện ích mở rộng cho quản trị viên website trên nền tảng và Sapo và trình duyệt Chrome. Sau khi cài đặt app EGANY Tools --> khách hàng cài đặt Chrome Extension này để kích hoạt sử dụng.Lưu ý: Click vào biểu tượng của tiện ích mở...
Sapo - Hướng dẫn sử dụng EGANY Tools
EGANY Tools là bộ tiện ích mở rộng cho quản trị viên website trên nền tảng Sapo sử dụng trên trình duyệt Chrome. Sau khi cài đặt app EGANY Tools --> khách hàng cài đặt Chrome Extension này để kích hoạt sử dụng.Lưu ý: Click vào biểu tượng của tiện ích...
Hướng dẫn sử dụng chức năng Thiết lập vị trí Add-on
Kể từ v1.4.0, EGANY Tools sẽ hỗ trợ bạn thiết lập vị trí các add-on của chúng tôi (Countdown, Share offer,...) ngay trên trang sản phẩm 1 cách nhanh gọn.Các bước thực hiệnBước 1: Vào dashboard của add-on bạn muốn chỉnh sửa (Ở đây mình dùng Sales Countdown) và click...

CATEGORIES

TRENDING POST

Hướng dẫn cấu hình EGANY Tools cho theme không phải của EGANY trên Sapo

Hướng dẫn cấu hình EGANY Tools cho theme không phải của EGANY trên Sapo

28/08/2019
EGANY Tools - Quản trị website Sapo đơn giản hơn

EGANY Tools - Quản trị website Sapo đơn giản hơn

28/08/2019
Sapo - Hướng dẫn sử dụng EGANY Tools

Sapo - Hướng dẫn sử dụng EGANY Tools

27/08/2019
SAPO - Hướng dẫn thiết lập mã khuyến mãi và liên kết tới trang đích

SAPO - Hướng dẫn thiết lập mã khuyến mãi và liên kết tới trang đích

26/08/2019

Think We’d Be a Match?

GET STARTED