EGANY Tools

Hướng dẫn sử dụng chức năng Thiết lập vị trí Add-on
Kể từ v1.4.0, EGANY Tools sẽ hỗ trợ bạn thiết lập vị trí các add-on của chúng tôi (Countdown, Share offer,...) ngay trên trang sản phẩm 1 cách nhanh gọn.Các bước thực hiệnBước 1: Vào dashboard của add-on bạn muốn chỉnh sửa (Ở đây mình dùng Sales Countdown) và click...
v1.3.0 - Update giao diện và thêm tính năng
App EGANY Tool phiên bản 1.3.0 vừa bổ sung thêm:Giao diện:Hiển thị pop-up mỗi khi:  Yêu cầu Đăng nhập (nếu chưa).Yêu cầu đăng nhậpMessage không hỗ trợ khi chạy ở các domain không phải myharavan.com.Khi web không phải site haravanTừng chức năng giờ sẽ thành menu, muốn sử dụng chức năng nào...
Hướng dẫn kích hoạt chứng thực EGANY Tools
EGANY Tools là bộ tiện ích mở rộng cho quản trị viên website trên các nền tảng Haravan và trình duyệt Chrome. Sau khi cài đặt app EGANY Tools --> khách hàng cài đặt Chrome Extension này để có thể sử dụng.--> xem hướng dẫn chi tiết tại đây.Mở danh sách ứng dụng...
Hướng dẫn sử dụng EGANY Tools
EGANY Tools là bộ tiện ích mở rộng cho quản trị viên website trên các nền tảng Haravan và trình duyệt Chrome. Sau khi cài đặt app EGANY Tools --> khách hàng cài đặt Chrome Extension này để kích hoạt sử dụng.Các tính năng nổi bật hiện có: 1. Chỉnh sửa...

CATEGORIES

TRENDING POST

Hướng dẫn cấu hình EGANY Tools cho theme không phải của EGANY trên Haravan

Hướng dẫn cấu hình EGANY Tools cho theme không phải của EGANY trên Haravan

26/06/2019
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng app Sales Page từ đầu

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng app Sales Page từ đầu

21/05/2019
Hướng dẫn sử dụng chức năng Thiết lập vị trí Add-on

Hướng dẫn sử dụng chức năng Thiết lập vị trí Add-on

03/05/2019
Hướng dẫn nhập thẻ HTML để hiển thị bộ đếm ngược ở trang sản phẩm

Hướng dẫn nhập thẻ HTML để hiển thị bộ đếm ngược ở trang sản phẩm

18/04/2019

Think We’d Be a Match?

GET STARTED