EGANY Tools

EGANY Tools là bộ tiện ích mở rộng cho quản trị website trên các nền tảng thương mại điện tử. Giúp bạn đơn giản hoá việc quản trị website, tăng tính chuyên nghiệp cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí quản lí.

EGANY Tools - Quản trị website đơn giản hơn
Đặc điểm
Chỉnh sửa trực tiếp

Sửa nội dung ngay trên giao diện mà không cần phải đăng nhập admin.

Bổ sung thuộc tính

Cho dữ liệu khách hàng và sản phẩm mà mặc định admin chưa có, giúp quản lý dễ dàng

Thiết lập thông minh

Hỗ trợ thiết lập các ứng dụng từ EGANY mà không cần phải can thiệp code

Tìm hiểu ngay

Bạn đang sử dụng nền tảng nào, Haravan hay Sapo?

Chọn nền tảng website bạn đang dùng để xem chi tiết nhé.

Tài liệu hướng dẫn

Chọn nền tảng website bạn đang dùng để truy cập trang tài liệu hướng dẫn tương ứng nhé.

Xem demo

Chọn trang demo tương ứng nền tảng bạn muốn xem bên dưới nhé.