E-Commerce CRO

Bộ giải pháp Tối Ưu Tỷ Lệ Chuyển Đổi cho doanh nghiệp bán lẻ. Đăng ký ngay để được ưu đãi đặc biệt lên đến 1000 USD cho 50 Doanh Nghiệp đầu tiên trong tháng 7.2024

Gói giải pháp

E-Commerce CRO

Basic
 • Thu hút khách hàng mới (Lead Magnet)
 • Cá nhân hóa hiển thị theo nguồn (Personalized Display by Traffic Source)
 • Đề xuất sản phẩm ở trang tìm kiếm (Search Page Recommendation)
 • Giữ chân khách hàng định rời trang (Exit intent)
 • Chân dung Khách hàng (Visitor Profile)
 •  

E-Commerce CRO

Intermediate
 • Thu hút khách hàng mới (Lead Magnet)
 • Cá nhân hóa hiển thị theo nguồn (Personalized Display by Traffic Source)
 • Đề xuất sản phẩm ở trang tìm kiếm (Search Page Recommendation)
 • Giữ chân khách hàng định rời trang (Exit intent)
 • Đề xuất sản phẩm (Product Recommendation)
 • Đề xuất ưu đãi dựa trên hành vi (Instant voucher offer)
 • Chân dung Khách hàng (Visitor Profile)
 •  

E-Commerce CRO

Advanced
 • Thu hút khách hàng mới (Lead Magnet)
 • Cá nhân hóa hiển thị theo nguồn (Personalized Display by Traffic Source)
 • Đề xuất sản phẩm ở trang tìm kiếm (Search Page Recommendation)
 • Giữ chân khách hàng định rời trang (Exit intent)
 • Đề xuất sản phẩm (Product Recommendation)
 • Đề xuất ưu đãi dựa trên hành vi (Instant voucher offer)
 • Tương tác khách hàng sau mua hàng (Post-Purchase follow up)
 • Cá nhân hóa trải nghiệm O2O (O2O Personalized Experience)
 • Chân dung Khách hàng (Visitor Profile)
 •  

Ưu đãi duy nhất trong tháng 7/2024, miễn phí $500 -$1000 Setup Fee cho 50 khách hàng đăng ký sớm nhất. 

Với các anh/chị đã đăng ký trong sự kiện OmniChannel Retail 2024, sẽ được ưu đãi đặc biệt tặng thêm 1-3 tháng khi thanh toán gói 3-6-12 tháng.

Chi tiết các kịch bản và tính năng

Sau X giây, hiển thị popup cho new visitors để thu Lead chăm sóc bằng:

 • Hình thức: Gamification (lucky wheel, gift box, …) hay Lead form
 • Nội dung: Tặng quà, Voucher giảm giá

Hiển thị nội dung phù hợp với các nguồn traffic trả tiền

 • Hình thức: Banner, Slide-in, Pop up, floating bar
 • Nội dung: CTKM, Freeship, …

Hiển thị vùng đề xuất sản phẩm khi users có hành động tìm kiếm sản phẩm

 • Hình thức: Inline
 • Nội dung: Sản phẩm ưu đãi, Sản phẩm bán chạy, Sản phẩm mới

Ngay khi người dùng có hành vi thoát trang (Nút Back, Tắt Tab) hoặc ngừng hơn 10s, hiển thị nội dung thông điệp giữ người dùng ở lại.

 • Hình thức: Pop up, Slide-in
 • Các hành động trên ecom website: View Page, Search, View product, ATC
 • Các tác động: nhận được các kịch bản CRO, Tương tác > Mua hàng
 • Các thông tin từ Form submission

Hiển thị sản phẩm ở các vùng được định nghĩa sẵn khi người dùng truy cập từ Home page, Product, Category, Cart

 • Hình thức: Inline, Popup
 • Nội dung: có 20+ thuật toán khác nhau dựa trên sản phẩm, hành vi người dùng”

Gợi ý voucher dựa trên giá trị đơn hàng hoặc thông tin của Buyer

 • Hình thức: Inline, Popup
 • Nội dung: Hiển thị voucher đúng đối tượng của CTKM để tăng chuyển đổi
 • Visitor Profile_Basic
 • Các đề xuất dựa trên hành vi xem, ATC

Gửi các thông điệp khi Buyer đặt hàng trên website hoặc sau khi hệ thống cập nhật đơn thành công qua Popup, ZNS, Email, SMS

 • Hình thức: Popup hoặc Message
 • Nội dung: Xác nhận đơn hàng, Cám ơn mua hàng, Đánh giá đơn hàng

Thu thập thông tin và hành vi trên online sau đó kết hợp với dữ liệu chuyển đổi offline (visit/Purchase) để tạo ra trải nghiệm xuyên suốt

 • Hình thức: Gamification, Form hoặc Message
 • Nội dung: Thông điệp CTA kéo chuyển đổi cho cả online và offline
 • Visitor Profile_Intermediate
 • Các đề xuất dựa trên hành vi mua cùng
 • LTV, RFM Segment
Đăng ký gói E-Commerce CRO

Ưu đãi duy nhất trong tháng 7/2024, miễn phí $500 -$1000 Setup Fee cho 50 khách hàng đăng ký sớm nhất.

Với các anh/chị đã đăng ký trong sự kiện OmniChannel Retail 2024, sẽ được ưu đãi đặc biệt tặng thêm 1-3 tháng khi thanh toán gói 3-6-12 tháng.

Tài liệu hướng dẫn

Chọn nền tảng website bạn đang dùng để truy cập trang tài liệu hướng dẫn tương ứng nhé.

Sapo

Xem demo

Chọn trang demo tương ứng nền tảng bạn muốn xem bên dưới nhé.

Sapo