ubuntu

AWS #3 – Kinh nghiệm triển khai EC2

AWS Kinh nghiệm triển khai EC2
AWS Kinh nghiệm triển khai EC2

Trong phần trước, mình đã chia sẻ với mọi người những khó khăn khi team triển khai AWS, cùng những giải pháp mà team đưa ra để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ là món "khai vị" cho loạt bài viết về AWS của mình. Mục đích mình viết những bài đó

Read More +