rabbitmq

EGANY Back-End Tech Stack

Yo! Trong lời bài hát Diễn Xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau". Vậy không lý nào đã có EGANY Front-End Tech Stack (Thành Nguyễn) mà lại không có EGANY Back-end Tech Stack ^^. Trước khi vào chi tiết chúng ta cần có một cái

Read More +