digital ocean

AWS #1 – Sự lựa chọn của EGANY

Trong giới công nghệ hiện nay, Amazon Web Service không còn là một cái gì quá mới mẻ khiến mọi người phải bật lên hỏi: "Ủa, AWS là gì vậy?" AWS có hầu hết những thứ mà một hệ thống cần như Cloud Server, Storage, Domain Management, CDN… AWS giúp doanh nghiệp tập trung vào

Read More +