culture

Open source – Cho đi để nhận lại

Cũng lâu rồi mình chưa viết blog. Một phần vì bận việc và chín phần vì lười 😃. Nay bị sếp hối có chút thời gian rảnh rỗi, mình sẽ chia sẻ với các bạn về văn hóa "cho đi để nhận lại" ở EGANY 💡 Giới thiệu EGANY luôn coi trọng và khuyến khích

Read More +