create-react-app

/

Frontend Du Ký S1E1 | EGANY Apps (phần 1): Vạn sự khởi đầu nan

Lời mở đầu Tình cờ đọc bài viết Hype Driven Development làm mình nhớ lại hồi mới bắt đầu vào nghề, chạy theo công nghệ mới một cách mù quáng để rồi phải trả giá đắt bằng những đợt refactor/migrate kéo dài hàng tuần, thậm chí là hàng tháng trời. Tuy là những trải nghiệm

Read More +