business analyst

Tester, Business Analyst (hoặc Dev) muốn phát triển lên thành Product Owner / Product Manager 😎

Ảnh tuyển thành viên về team Product của EGANY

Như tiêu đề ở trên, nếu bạn xem bài viết này, có thể bạn sẽ muốn gia nhập đội hình Product Team tại EGANY đấy. Có phải bạn đang làm việc trong lĩnh vực CNTT nhưng lại thích làm trong đội phát triển sản phẩm, nghiên cứu hành vi khách hàng, phân tích và đề

Read More +