backend

AWS #2 – Vấn đề và giải pháp

AWS 2 - Vấn đề và giải pháp

Trong phần 1, mình đã giải thích lý do tại sao EGANY chọn AWS làm Cloud Server, cũng như giới thiệu về các tài nguyên AWS mà team đang sử dụng. Tuy nhiên, việc ứng dụng và triển khai một công nghệ mới thì chẳng có gì là suôn sẻ cả. Trong quá trình vận

Read More +