EGANY EGANY

Sales Countdown

CÀI ĐẶT NGAY

0₫ trademark.

Bấm vào ảnh trên để xem demo 👆

˟

Nhập link website của bạn

Chọn nền tảng:
.

VD: ten-cua-hang.myharavan.com

˟

Hỗ trợ

XEM DEMO
Sales Countdown là tiện ích giúp website dễ dàng tạo bộ đếm ngược, kích thích mua hàng hiệu quả, tăng tỉ lệ chốt đơn hàng hơn 40% cho website của bạn, nhất là trong mùa khuyến mãi.

Tối ưu tỷ lệ chuyển đổi 

Tạo cảm giác gấp gáp và thúc đẩy người dùng mua hàng với tỉ lệ chốt đơn tăng x3 lần.

Hiển thị nhiều nơi 

Dễ dàng thiết lập hiển thị được nhiều vị trí trên website của bạn như: đầu trang hoặc trong từng sản phẩm riêng biệt.

Đơn giản & dễ dùng

Tiết kiệm được 100+ giờ làm việc với tính năng cho phép thiết lập tự động lặp lại bộ đếm ngược khi hết hạn.

Sales Countdown là tiện ích giúp website dễ dàng tạo bộ đếm ngược, kích thích mua hàng hiệu quả, tăng tỉ lệ chốt đơn hàng hơn 40% cho website của bạn, nhất là trong mùa khuyến mãi.

✔️ Đảm bảo người dùng biết về chương trình khuyến mãi bằng cách luôn hiển thị cố định đầu trang.

⚡ Tạo cảm giác gấp gáp cho khách hàng, khiến họ có cảm giác sợ bị bỏ lỡ, qua đó giúp gia tăng x3 tỷ lệ chốt đơn.

⚙️ Tuỳ chỉnh thông điệp hiển thị và vị trí thiết lập hiển thị của bộ đếm ngược.

Đồng hồ "neo đầu trang" và trong "trang sản phẩm"

Bộ thiết lập đầy đủ cho phép tuỳ chỉnh linh hoạt

Dễ dàng tuỳ chỉnh vị trí với EGANY Tools

Thiết lặp "Lập lại" dễ dàng