EGANY EGANY

Logo Bộ Công Thương

CÀI ĐẶT NGAY

0₫ trademark.

Bấm vào ảnh trên để xem demo 👆

˟

Nhập link website của bạn

Chọn nền tảng:
.

VD: ten-cua-hang.myharavan.com

˟
Xem đầy đủ

Hình ảnh mô tả

Hỗ trợ

XEM DEMO

Logo Bộ Công Thương là tiện ích bổ sung (addon) chứng nhận của Bộ Công Thương cho website của bạn 1 cách dễ dàng, không cần can thiệp code. 

Tăng độ tin cậy

Mỗi website thương mại điện tử BẮT BUỘC phải qua chứng nhận của Bộ Công Thương, qua đó tăng độ tin cậy của khách hàng.

Hiển thị bắt mắt  

Với add-on, bạn sẽ dễ dàng thêm vào website của bạn Logo Bộ Công Thương 1 cách bắt mắt.

Thiết lập linh hoạt

Hỗ trợ thiết lập 1 cách trực quan và nhanh chóng trực tiếp trên trang với EGANY Tools mà không cần can thiệp code.

Logo Bộ Công Thương là tiện ích bổ sung (addon) chứng nhận của Bộ Công Thương cho website của bạn 1 cách dễ dàng:

✔️ Tối ưu SEO cho nội dung trên website. 

⚡ Giúp khách hàng dễ dàng tiếp thu nội dung và trải nghiệm website của bạn tốt hơn.

⚙️ Thiết lập dễ dàng và trực quan hơn, không cần can thiệp code.