EGANY EGANY

Đội ngũ

Name

Short description

Description

Quote

Image

Jack

SEN

Consultant

Sống chậm - Sống vui sống khỏe và sống có ích sẽ được "Bác" thương.

Bằng Lưu PMProject Manager

Nếu gặp tôi hãy gọi tên tôi 1 lần thôi. Tôi không muốn banh xác.


Tú Nguyễn

FE

Front-end

Làm vì đam mê...tiền. Kiếm xèn đi chơi.

Quỳnh RubyPOWomen in tech

Đừng để mấy đứa ngáo phá hỏng một ngày dzui của bạn.

Hưng Võ

FE

Front-endCuộc sống không phải là đi tìm chính bạn là ai, mà là tạo dựng nên chính bạn.

Thuận Nguyễn

BE

Back-endKhi bug(s) tìm thấy bạn. Đơn giản chỉ cần fix chúng và chúc may mắn!

Thành Nguyễn

BC

Bug ContributorTiền nong gì, đi làm vì đam mê thôi :)

Trân Trịnh

CS

Con So..Sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn <3