{ "title": "code-scanner-pricing-plan", "content" :"
skutitledescriptionpricecompare pricequantitybuttonhighlight
trademarkFree✔️ Tối đa: 300 lượt / tháng
✔️ Dành cho chủ shop muốn trải nghiệm các tính năng.
Miễn phí 0 Chọn gói này 
basicStarter✔️ Tối đa: 6.000 lượt quét / tháng
✔️ Chi phí: 99.000 VND / tháng 
✔️ Gói có giá trị cho 12 tháng. 
✔️ Phù hợp cho doanh nghiệp có 1-2 cửa hàng.
1.188.000đ 12Chọn gói nàytrue
proPro✔️ Tối đa: 60.000 lượt / tháng
✔️ Chi phí: 499.000 VND / tháng 
✔️ Gói có giá trị cho 12 tháng.
✔️ Phù hợp cho doanh nghiệp có trên 3 cửa hàng.
5.988.000đ 12Chọn gói này
", "btnGroup": "skutitledescriptionpricecompare pricequantitybuttonhighlighttrademarkFree✔️ Tối đa: 300 lượt / tháng✔️ Dành cho chủ shop muốn trải nghiệm các tính năng.Miễn phí 0 Chọn gói này basicStarter✔️ Tối đa: 6.000 lượt quét / tháng✔️ Chi phí: 99.000 VND / tháng ✔️ Gói có giá trị cho 12 tháng. ✔️ Phù hợp cho doanh nghiệp có 1-2 cửa hàng.1.188.000đ 12Chọn gói nàytrueproPro✔️ Tối đa: 60.000 lượt / tháng✔️ Chi phí: 499.000 VND / tháng ✔️ Gói có giá trị cho 12 tháng.✔️ Phù hợp cho doanh nghiệp có trên 3 cửa hàng.5.988.000đ 12Chọn gói này" }