EGANY EGANY

Chính sách vận chuyển-cài đặt

Việc cài đặt diễn ra như sau: Khi bạn đã thanh toán hoàn tất, chúng tôi sẽ đăng ký cấu hình tên miền, hosting cho website của bạn. Việc này sẽ mất vài phút.

Sau khi cài đặt nhân viên sẽ cung cấp và hướng dẫn cho khách hàng qua 2 hình thức, có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua địa chỉ email mà khách hàng đã cung cấp. Sau khi hướng dẫn xong EGANY sẽ bàn giao cho bên Khách hàng.