{ "title": "addon-sales-box", "content" :"
TitleDescriptionPriceCompare Price

Quantity

Button

Role

Free

👉 Gói có giá trị sử dụng trong 36 tháng

👉 Trải nghiệm hoàn toàn miễn phí

👉 Có kèm trademark

Miễn phí


Cài đặt

trademark

Starter

👉 Gói có giá trị sử dụng trong 12 tháng

👉 Gỡ bỏ trademark đính kèm app

👉 Luôn được cập nhật phiên bản mới nhất

228.000đ

12

Chọn gói này


Pro

👉 Gói có giá trị sử dụng trong 24 tháng

👉 Tương tự mô tả gói Starter

👉 Tiết kiệm 96.000đ

360.000đ456.000đ

24

Chọn gói này

main

", "btnGroup": "TitleDescriptionPriceCompare PriceQuantityButtonRoleFree👉 Gói có giá trị sử dụng trong 36 tháng👉 Trải nghiệm hoàn toàn miễn phí👉 Có kèm trademarkMiễn phíCài đặttrademarkStarter👉 Gói có giá trị sử dụng trong 12 tháng👉 Gỡ bỏ trademark đính kèm app👉 Luôn được cập nhật phiên bản mới nhất228.000đ12Chọn gói nàyPro👉 Gói có giá trị sử dụng trong 24 tháng👉 Tương tự mô tả gói Starter👉 Tiết kiệm 96.000đ360.000đ456.000đ24Chọn gói nàymain" }