{ "title": "addon-delivery-time", "content" :"
TitleDescriptionPriceCompare Price

Quantity

Button

Role

Trial

👉 Toàn bộ tính năng bộ nút gia tăng tỉ lệ chuyển đổi.

👉 Trải nghiệm hoàn toàn miễn phí 14 ngày.

Miễn phí


Dùng thử

trial

Starter

👉 Gói có giá trị sử dụng trong 12 tháng.

👉 Kích hoạt đầy đủ tính năng hiện có.

👉 Tiết kiệm chi phí phải thuê design & code từ đầu hơn 9 triệu VND.

👉 Gia tăng tỉ lệ chuyển đổi website hơn 30%.

228.000đ

12

Chọn gói này

main

Pro

👉 Tiết kiệm lên tới 25% 

👉 Gồm toàn bộ tính năng như gói Starter.

👉 Gói có giá trị sử dụng trong 24 tháng. 

342.000đ456.000đ

24

Chọn gói này


", "btnGroup": "TitleDescriptionPriceCompare PriceQuantityButtonRoleTrial👉 Toàn bộ tính năng bộ nút gia tăng tỉ lệ chuyển đổi.👉 Trải nghiệm hoàn toàn miễn phí 14 ngày.Miễn phíDùng thửtrialStarter👉 Gói có giá trị sử dụng trong 12 tháng.👉 Kích hoạt đầy đủ tính năng hiện có.👉 Tiết kiệm chi phí phải thuê design & code từ đầu hơn 9 triệu VND.👉 Gia tăng tỉ lệ chuyển đổi website hơn 30%.228.000đ12Chọn gói nàymainPro👉 Tiết kiệm lên tới 25% 👉 Gồm toàn bộ tính năng như gói Starter.👉 Gói có giá trị sử dụng trong 24 tháng. 342.000đ456.000đ24Chọn gói này" }