{ "title": "addon-cr-button", "content" :"
TitleDescriptionPriceCompare Price

Quantity

Button

Role

Free

👉 Gói có giá trị sử dụng trong 36 tháng

👉 Trải nghiệm hoàn toàn miễn phí

👉 Có kèm trademark

Miễn phí


Cài đặt

trademark

Starter

👉 Gói có giá trị sử dụng trong 12 tháng

👉 Gỡ bỏ trademark đính kèm app

👉 Đầy đủ tính năng tối ưu tốc độ & trải nghiệm

588.000đ

12

Chọn gói này


Pro

👉 Gói có giá trị sử dụng trong 24 tháng

👉 \bGồm gói Starter nhưng tiết kiệm hơn

👉 Tiết kiệm 216.000đ

960.000đ1.176.000đ

24

Chọn gói này

main

", "btnGroup": "TitleDescriptionPriceCompare PriceQuantityButtonRoleFree👉 Gói có giá trị sử dụng trong 36 tháng👉 Trải nghiệm hoàn toàn miễn phí👉 Có kèm trademarkMiễn phíCài đặttrademarkStarter👉 Gói có giá trị sử dụng trong 12 tháng👉 Gỡ bỏ trademark đính kèm app👉 Đầy đủ tính năng tối ưu tốc độ & trải nghiệm588.000đ12Chọn gói nàyPro👉 Gói có giá trị sử dụng trong 24 tháng👉 \bGồm gói Starter nhưng tiết kiệm hơn👉 Tiết kiệm 216.000đ960.000đ1.176.000đ24Chọn gói nàymain" }