EGANY EGANY

Hướng dẫn thiết lập Fixed ToC trên Haravan

Nếu theme của bạn không phải của EGANY, để sử dụng Fixed ToC, các bạn có thể thực hiện theo cái bước sau.

Hướng dẫn

Bước 1: Vào Website --> Chỉnh sửa code.

Bước 2: Ở ô tìm kiếm, tìm article.liquid

Bước 3: Trong article.liquid, tìm article.content

Bước 4: Thay thế đoạn {{article.content}} bằng đoạn code sau:

<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{article.id}}" data-blog-id={{blog.id}}>
  {{ article.content }}
</div>

Lưu ý:

Nếu trong trang có phần check trường hợp content rỗng(kiểm tra bằng cách tìm đoạn{% if article.content == blank %} ) thì cũng phải thay thế cho trường hợp rỗng như trên bằng cách chèn đoạn code:

{% if article.content == blank %}
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{article.id}}" data-blog-id={{blog.id}}>
  Chưa có nội dung cho bài viết này
</div>
{% else %}
<div id="ega-uti-editable-content" data-platform='haravan' data-id="{{article.id}}" data-blog-id={{blog.id}}>
  {{article.content}}
</div>
{% endif %}

Các bài viết liên quan