Social Sharing Offer

Hướng dẫn cài đặt app Social Sharing Offer

Social Sharing Offer thúc đẩy khách hàng chia sẻ sản phẩm của bạn trên trang cá nhân để nhận mã khuyến mãi.

Tại sao nên dùng Social Sharing Offer?
- Khuyến khích khách hàng chia sẻ sản phẩm trên website của bạn lên MXH để nhận ưu đãi
- Tăng nhận dạng thương hiệu của bạn trên mạng xã hội.
- Tăng lượng traffic từ mạng xã hội bằng việc tặng mã khuyến mãi.
- Lượng traffic tăng đồng nghĩa với việc tỉ lệ chuyển đổi và tỉ lệ chốt đơn hàng tăng.

YOU MAY ALSO LIKE

Social Sharing Offer - Ứng dụng Thúc đẩy chia sẻ website của bạn

VIEW POST

FAQ - Câu hỏi thường gặp khi sử dụng app Social Sharing Offer

VIEW POST

Hướng dẫn tạo Facebook App ID

VIEW POST

Think We’d Be a Match?

GET STARTED